Cimco EDITOR

Najraširenije programsko rješenje za pregled i uređivanje G - koda

Cimco Integration A/S je danska firma, koja je prije više od 20 godina otkrila da na tržištu ne postoji dobar specijalno namjenski editor za uređivanje G-koda. CNC programeri su za pregledavanje NC koda u to doba upotrebljavali standardne editore kao što je npr. Notepad, ali s godinama korisnici su imali sve veće i veće potrebe i zahtjeve.

Radi toga kod Cimco-a su krenuli u vlastiti razvoj, a tržište je njihovo rješenje odmah uzelo za svoje. Tako je Cimco postao sinonim i apsolutno svjetski najpoznatiji tekstualni editor, specijalno napravljen za pregledavanje i editiranje NC koda, bez kojeg ne može nitko tko se bavi CNC obradom.

 

  • Mogućnost 3D/2D prikaza putanje alata
  • Jednostavan način uređivanja NC programa
  • Brzo i efikasno sučelje
  • Mogućnost generiranja putanje alata
  • Odabir strategije obrade
  • Mogućnost slanja NC datoteke preko RS232 protokola

Zašto CIMCO Editor?

CICMO editor svojim značajkama omogućuje brzo i jednostavno manipuliranje sa G - kodom

Grafički prikaz putanje alata

Omogućuje vizualizaciju G -kod-a i predviđanje mogućih kolizija.

Inteligentna usporedba datoteka

CIMCO Editor omogućuje naprednu i inteligentnu međusobnu usporedbu datoteka s ciljem brzog pronalaska razlika u datotekama.

Mogućnosti brzog uređivanja

Napredno i intuitivno sučelje omogućuje brzo i jednostavno pronalaženje traženog bloka, te izmjenu istog.

Brza izmjena i veća preglednost

CIMCO Editor prepoznaje strojne naredbe i funkcije te zbog lakše vizualizacije i preglednosti prikazuje ih u različitim bojama.

Lokalna podrška

Mreža CIMCO zastupnika diljem svijeta omogućuje najbolju podršku korisnicima. Na taj način korisnicima je omogućena lokalna podrška što je garancija kvalitetne i brze podrške.

On - line tehnička podrška

Naš tim tehničke podrške uvijek Vam stoji na raspolaganju

CIMCO EDIT

Dobar NC editor danas omogućuje pregledavanje programa i editiranje, uz to nudi specijalne funkcije traženja po alatu, referentnim točkama, ima opciju ponovnog numeriranja blokova, simulaciju obrade i komunikaciju sa upravljačkom jedinicom putem RS-232 sučelja. Specijalnost Cimco Edit-ora je i inteligentna usporedba (file compare) dva NC programa i mogućnost prebacivanja razlika iz jednog u drugog. Sve razlike su jasno obojene, a tekst koji se razlikuje je pomaknut za toliko blokova, da se ostatak programa opet uhvati u istim redovima.

Cimco Edit u osnovnoj verziji besplatno dolazi uz svaku licenciju Mastercama i tako se može za malu nadoplatu napraviti upgrade na neku od profesionalnih verzija

 

 

 

 

Isprobajte CIMCO EDITOR

Ukoliko želite isporobati mogućnosti CIMCO editora preuzmite TRAIL verziju.

S ciljem isprobavanja i testiranja tvrtka CIMCO A/S omogućava besplatnu verziju CIMCO Editora

CIMCO A/S Demo verzija ima punu funkcionalnost te je ograničeno vrijeme korištenja na 30 dana.

 

CIMCO Editor trail verzija programa

Potpuno besplatna verzija CIMCO Editora za testiranje