Mastercam Router

Pouzdano programsko rješenje za obradu drveta koristeći Router uređanje

Mastercam Router predstavlja programski paket koji Vam garantira brzu i efikasnu obradu drveta glodanjem. Proizvod Mastercam Router svojim širokim spektrom operacija omogućuje od jednostavne 3 – osne obrade pa do visoko specijaliziranih i kompleksnih 5 – osnih obrada, s ciljem da Vaš proizvod bude što prije gotov sa visokom točnosti i pouzdanosti procesa.

Svatko tko koristi CNC router počevši od hobista pa do profesionalnih proizvođača može se potpuno osloniti na jednostavnost, brzinu te pouzdanost ovog modula za obradu s ciljem obrade obradaka od drveta ili kompozitnih materijala.

  • Od CAD modeliranja pa do konačnog modela ovaj Mastercam modul omogućuje povećanje
  • Mastercam Router podržava brojne funkcije i strategije obrade koje su specifične samo za router vrste CNC strojeva, kao što su: nestig, rezanje pilom, rad sa glavom sa više vretena i brojne druge.

Na tržištu moguće je pronaći brojne CAM programske pakete za programiranje CNC router-a no Mastercam Router omogućuje maksimalnu fleksibilnost obrade počevši od jednostavne 2D obrade pa do kompleksne 5 – osne obrade.

  • Potpuna mogućnost 3D CAD modeliranja
  • Iznimno moćne i napredne više osne strategije obrade
  • Podrška 3D geometrije alata i specijalnih alata
  • Mogućnost korištenja dodatnih specijaliziranih modula kao što je Mastercam Art, više osno obrezivanje i brušenje.
  • Generiranje putanja alata, verifikacija i simulacija za sve CNC router-e

Zašto Mastercam Router?

Proširite mogućnosti više osne obrade te povećajte svoju produktivnost

Simulacija stroja

Omogućuje detekciju kolizija između alata, sirovca i komponenata CNC stroja prije nego što ste program poslali na CNC stroj. Simulacija stroja podržava brojne proizvođače CNC strojeva

Mogućnosti nesting-a

Ova funkcija omogućuje maksimalno iskorištavanje sirovog materijala te optimizaciju plana rezanja s ciljem smanjena ostataka.

Graviranje

Mogućnost graviranja stiliziranih oblika i slova koristeći postojeću CAD geometriju i brojne druge mogućnosti.

Rastavljanje sklopova

Automatsko rastavljanje sklopova namještaja po pojedinim komponentama sa mogućnosti podešavanja redoslijeda.

Kontrola nad operacijom

Lako i jednostavno podešavanje parametara svih operacija.

Moćan CAD

Mastercam omogućuje otvaranje bilo koje CAD datoteke te mogućnost modeliranja ili preinake već postojeće CAD datoteke, s ciljem što brže pripreme za strojnu obradu.

Brojni dodatci

Mastercam moguće je prilagoditi svakoj CNC radionici

5AxisDrilling
5 – osna obrada kontura i bušenje
Portexpert-1
Port Expert
ProPlus
Productivity +
Art
Art

On - line tehnička podrška

Naš tim tehničke podrške uvijek Vam stoji na raspolaganju

Mastercam router entry

---

Pouzdano rješenje za osnovnu 2.5 D obradu koji može odraditi posao osnovnog 2D glodanja. Osim putanja alata ovaj modul sadrži sve dodatne funkcije koje omogućuju pripremu CAD geometrije za CAM obradu. Na taj način korisnik ima na raspolaganju moćne funkcije i alate za brzu i kvalitetnu strojnu obradu. U svrhu što bolje optimizacije obrade, moguće je simulirati putanju alata te predvidjeti neželjene kolizije.

Mastercam Router

---

Ovaj modul omogućuje korisnicima 2.5D obradu te primjenu dodatnih naprednih funkcija i putanja alata koje još više ubrzavaju proizvodnju konačnih dijelova. Dodatnim inteligentnim optimizacijama putanje alata kao što je Dynamic Motion tehnologija omogućava se znatno smanjenje vremena strojne obrade te poboljšava izdržljivost alata. Dynamic Motion tehnologija je nova potpuno inovativna tehnologija koja definira takve putanje alata da je opterećenje alata uvijek kontinuirano. Na taj način omogućena je ušteda alata te produžen životni vijek alata.

Osim Dynamic Motion tehnologije u ovom paketu su uključeni brojni drugi moduli kao što je 3+2 pozicioniranje, mogućnost korištenja agregatnih glava, kutnih glava sa podešavanjem bilo kojeg kuta, CAD priprema za CAM, simulacija CNC stroja te osnovne 3D putanje alata koje omogućuju obradu 3D oblika.

Mastercam Router multiaxis

Još više mogućnosti

Ovaj modul moguće je podijeliti u dvije grupe te ovisno o potrebama korisnika mogu se dodatno prilagoditi i nadograditi na već postojeću Mastercam licencu. Prvi modul predstavlja onovnu simultanu 5 – osnu obradu koja uključuje obrazivanje obratka po konturama u prostoru (Curve 5 ax). Ovaj modul moguće je nadograditi na već postojeći Mastercam Router modul. Drugi modul omogućuje potpunu simultanu strojnu obradu kojom je moguće obraditi iznimno kompleksne geometrije konačnog proizvoda. Ovaj modul moguće je nadograditi isključivo na Mastercam Router 3D te sve operacije iz navedenog modula mogu se primijeniti za obradu.

5 – osna obrada zbog svoje kompleksnosti zahtjeva točnu i preciznu simulaciju CAM obrade prije nego što se konačan program pošalje na CNC stroj, iz tog razloga ovaj modul nudi iznimno točnu simulaciju cijelog CNC stroja koja garantira detekciju neželjenih kolizija na vrijeme.

 

 

Isprobajte mastercam potpuno besplatno

Uvjerite se sami zašto je Mastercam i dalje broj 1 CAM programsko rješenje

S ciljem isprobavanja i testiranja tvrtka CNC software, inc. omogućava da svaka nova verzija Mastercama dolazi u HLE verziji. HLE ( home learning edition ) verzija je potpuno besplatna verzija programa koja omogućuje korisnicima isprobavanje funkcija te kućnu edukaciju.

Demo/HLE verzije Mastercam verzija ima punu funkcionalnost te je ograničeno postprocesiranje (nije moguće napraviti G-kod) i još neke funkcije vezane uz kotiranje nacrta.

Instalacija uključuje već sve potrebne metričke postavke, osnovne postavke i hrvatske knjižnice alata za glodanje i tokarenje.

Za instalaciju Vam je potrebno računalo sa Windows 7, 8.1 ili 10, u svakom primjeru obavezno 64-bitInstalacija na 32-bitni Windows  sustav nije moguća!

Mastercam 2023 demo/HLE

Potpuno besplatna verzija Mastercama za testiranje